Ulrik Motzfeldt-Skovgaard  har fanget 5 dyr og har 115 points
 Hans-Jakob Lyberth  har fanget 3 dyr og har 40 points
 Jakob Kristensen  har fanget 2 dyr og har 70 points
 Hans-Hendrik Egede  har fanget 1 dyr og har 15 points
 Steffan D. Karlsen  har fanget 1 dyr og har 15 points